BRANDNOSTALGI


På muséet och på den här hemsidan hittar du säkert en hel del godbitar från olika delar av landet om du är intresserad av äldre tiders brand- och ambulansväsende.

Galleri

Öppettider

 • Vår historia


 • I vackra Gysinge Bruk har Stiftelsen Svensk Brandnostalgi uppfört en större museibyggnad där ett 30-tal brandbilar och ambulanser nu visas i bottenvåningen (ca 1.000 kvm). I övre våningsplan planeras för rums- och verksamhetsmiljöer ur brandmannalivet samt för andra museiaktiviteter. Museet drivs av Museiföreningen Brandbilsmuseet i Gysinge.

  Fordonen speglar utvecklingen under 1930-talet till 1990-talet och flera av brandbilarna och ambulanserna deltar ofta i Brandhistoriska Sällskapets årliga veteranbilsrallyn. På museet visas också hand- och ångdrivna sprutor samt omfattande annan utrustning. Särskilda utställningar finns om civilförsvarets utveckling och om skogsbränder. Detta skiljer oss från andra brandmuséer.

 • Visning


  • Svenska Brandbilar

  • Andra Brandbilar

  • Ambulanser

  • Poliser

  • Brandutrustning

Brandbilsmuseet är särskilt livaktigt genom att nyare brandbilar disponeras av den frivilliga brandkår som Stiftelsen startat. Gysinge Brandkår var bland annat i Hälsingland med en tankbil vid den stora skogsbranden 2018.

Museiföreningens medlemmar med bland annat  Olle Andersson, Gysinge, (med från muséets start), Peter Kandén, Gävle, (Frivilliga Brandkåren), Per Wallenthin (med från muséets start och med rötter i Motala Brandkår),  samt Kjell Söderlund (f.d. brandbefäl i Sollentuna)  kompletterar  och utvecklar muséets utställningar. Museet kommer om möjligt att hålla öppet för besökare under medlemmarnas arbetsdagar.