Syfte & Mål

STIFTELSEN SVENSK BRANDNOSTALGI , GYSINGE

Stiftelsens museiverksamhet

 • ska sträva efter att i sitt museum visa de brandbilar, ambulanser och övriga fordon samt brandkårsrelaterade föremål som erhållits, förvärvats eller deponerats av enskilda, räddningstjänster, organisationer eller företag
 • ska vårda utställningsföremålen väl och vid behov återställa/renovera på ett tidstypiskt sätt
 • ska främja besöksnäringen på orten

Stiftelsens bevarande av brandkårshistoriska värden

 • genom att dokumentera och forska inom svenskt brand-och ambulansväsende under i första hand 1900-talet samt stödja sådan dokumentation och forskning
 • genom att medverka till renovering av fordon etc. av brandkårshistoriskt värde särskilt av vad som kommer i Stiftelsens direkta disposition
 • genom att stödja brandkårshistorisk verksamhet
 • genom uppförandet av en komplett brandstation i Stiftelsens museibyggnad

Stiftelsens ökande av allmänhetens kunskap om brandkårer och vad denna verksamhet innebär

 • att främja lokala brandskyddsaktiviteter såsom frivillig och ungdomsbrandkår
 • att arrangera brandmannamässiga aktiviteter vid den uppförda brandstationen
 • att informera om såväl yrkesbrandkårer som om frivilliga, borgar och industribrandkårer
 • att informera om hot och risker i vardagslivet samt om brandskyddsåtgärder och akutsjukvård
 • att underlätta tillhandahållandet av brandvarnare, handbrandsläckare samt förbandsmaterial

Stiftelsens ledning består av

      Stiftelsens styrelse

 • Ordförande Olle Andersson (med från start av stiftelse/museum/brandkår)
 • Sekreterare administration  Per Wallenthin (rötter i Motala Brandkår)
 • Kassör Peter Kandén (stf kårchef Gysinge Frivilliga Brandkår)
 • Ledamot Bengt Carlsson (aktiv brandman och veteranbrandbilsägare)
 • Styrelseersättare Joachim Carlsund (veteranbrandbilsägare och spec på fordonsrenoveringar)
 • Styrelseersättare Gary Aldgard (veteranbrandbilsägare)
 • Styrelseersättare Tony Nyström (kårchef Gysinge Frivilliga Brandkår)

Museiråd (Museiföreningen Brandbilsmuséet i Gysinge)

 • Ordförande Olle Andersson
 • Sekreterare administration  Per Wallenthin
 • Kassör Peter Kandén
 • Ledamot Bengt Carlsson
 • Ersättare Joachim Carlsund
 • Ersättare Gary Aldgard
 • Hedersledamot  Kaare Brandsjö
 • Museiteknisk rådgivare Gert Ekström (f.d. Tekniska Museet)

     Gysinge Frivilliga Brandkår (Kamratföreningen Gysinge Brandkår)

 • Kårchef Tony Nyström
 • Stf kårchef Peter Kandén
 • Adjungerad från Stiftelsen Olle Andersson

      Brandkårens operativa ledning

 • Styrkeledare Tony Nyström
 • Stf styrkeledare Peter Kandén