Stiftelsen Svensk Brandnostalgi

Med säte i Gysinge Sandvikens kommun, Organisationsnummer: 802423-9934

I stiftelseförordnandet finns följande ändamål och inriktning upptagna:

  • att driva museum för brandbilar, ambulanser och andra med samlingen förenliga fordon och brandkårsrelaterade föremål
  • att bevara brandkårshistoriska värden
  • att öka allmänhetens kunskap om brandkårer och deras verksamhet

För ytterligare information titta gärna in under fliken Syfte&Mål.

Stiftelsen har byggt ett museum och kurs/konferensanläggning med stöd av EU mål 2 och Länsstyrelsens näringslivsenhet

Syfte & Mål Anläggning Utbyggnad Drift Övrigt