Anläggning

Stiftelsen Svensk Brandnostalgi bedriver verksamhet i Gysinge.

En helt ny museianläggning anpassad för Stiftelsens behov har uppförts och ger möjlighet till visning av fordon, materiel, utrustning och uppbyggnad av autentiska miljöer.

En perspektivskiss som visar hur Brandbilsmuséet kommer att se ut

Utbyggnad

Fotogalleri (följer byggprocessen med start våren 2005)


Utsättning av byggnaden 25/5


Grävare samlade för gruppbild 3/6


Gjutning av grundplatta inleds natten till den 5/7

Limträstommen växer sakta men säkert upp


Regelstommen kompletteras med frontkupa mot vägen


Plockepinn i höstljus


Östra gaveln förses med panel 2005.10.28


Vinkelbyggnadens fasad kommer på plats 2005.12.09


Sista ställningen rivs 2006.01.05


Röjning för grundplatta till huvudbyggnaden 30/5


Gjutning av smörjgrop 9/6


Första fordonet på plattan 10/7


Takstolar börjar synas


Yttertaket på norrsidan kommer på plats 9/9


Plåttaket på plats och fasadbeklädnad påbörjad 25/9


50 meter lång bakvägg med färdig brädfodring


Sista fasaden sätts, under sträng kyla 2005.12.28


Hela fasaden färdigställd 2006.01.05